Wij zijn werkzaam in de volgende branches

Onderwijs

Schoolbesturen van zowel primair, voortgezet, speciaal, beroeps- en universitair onderwijs voorzien wij sinds 1987 van meerjaren onder-houdsplannen en huisvestingsadvies.

Wij adviseren met  betrekking tot verordening onderwijshuisvesting, normvergoedingen en gemeentelijk beleid en ontzorgen schoolbesturen in het beheer en onderhoud van hun schoolgebouwen.

Kantoren

Uw kantoor uitbreiden of anders inrichten? Ontevreden over het onderhoud? Of wilt u juist een com-pleet nieuw pand?

Syplon begeleidt u van idee tot en met de realisatie. Snel, efficiënt en binnen het afgesproken budget. Daarbij rekening houdend met duurzame en onderhoudsarme materialen.

Retail

De winkel uitbreiden of de zaak compleet anders inrichten? Of juist een geheel nieuwe winkel laten bouwen?

Syplon adviseert en begeleidt u met als resultaat een winkel volledig naar uw eigen wensen, binnen een realis-tisch en van te voren afgesproken budget én planning. Zodat de winkel tijdens de werkzaamheden open kan blijven.

Overheid

Reeds vele jaren voert adviesbureau Syplon opdrachten uit voor overheids-instanties in Noordoost-Nederland.

U kunt ons inzetten voor strategisch huisvestingsadvies, het opstellen van BVO-metingen en MJOP’s, haalbaar-heidsonderzoeken, het begeleiden van onderhoudsprojecten en het uit-voeren van bouwmanagement.

Zorg & Wonen

U zorgt wij ontzorgen.

Een gebruiksvriendelijk en veilig gebouw is essentieel in de zorg. Syplon begeleidt bij  (ver)bouw-plannen, onderhoud en verduur-zaming.

Om storingen te voorkomen is preventief onderhoud uitvoeren belangrijk. Door het opstellen van een MJOP en uitvoeren van inspecties, bent u altijd op de hoogte van de onderhoudsconditie. Tevens is het mogelijk om uw gebouw door Syplon te laten toetsen op brandveiligheid.

Vastgoed & VvE

Door uw vastgoed professioneel in te laten meten volgens de NEN 2580, bent u op de hoogte van de exacte oppervlaktes van uw gebruikers.

VvE’s zijn verplicht om een meerjaren onderhoudsbegroting te hebben voor het reserveren van onderhoudsuit-gaven. Op basis van uw wensen en onze ruime ervaring, stellen wij een maatwerk MJOP op. Waarbij wij ver-volgens ook de begeleiding van het geplande onderhoud kunnen verzorgen.

Industrie

Uw productieproces moet onver-stoort door kunnen gaan. Betrouw-bare huisvesting is hierbij van essen-tieel belang. Door het opstellen van een MJOP op basis van risicogestuurd onderhoud, kunt u de juiste priori-teiten stellen.

Of heeft u nieuwbouw of uitbreidings-plannen van uw productieplant, dan begeleidt Syplon u van ideefase tot en met de oplevering.

Contact

Sinds 1987 begeleidt Syplon gebouw-eigenaren in zeer diverse branches. Met als resultaat Beheersbare, Betrouwbare én Betaalbare huis-vesting.

Staat uw branche er niet tussen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Klanten aan het woord

“De scholen van de SCSOG werken al lang samen met Syplon. De medewerkers van Syplon zijn zeer betrokken en zetten zich actief in voor het belang van passende huisvesting voor onze doelgroep. Deze persoonlijke betrokkenheid van de externe adviseurs werkt voor ons heel plezierig.”

Annalie Osinga

Bestuurder SCSOG

“Energiebeheer begint pas als het op orde houden van de energie-administratie geborgd is binnen een organisatie. Syplon ondersteunt en adviseert onze gemeente hier al enkele jaren naar volle tevredenheid.”

Sjoerd Huisman

Technisch beheerder, gemeente Noordenveld

“Energie Manager Online en Syplon werken alweer een tijdje samen. En dat ervaar ik als prettig. Syplon is een zorgvuldige en deskundige club en zeer prettig in de omgang.”

Alexis Fischer

Eigenaar, Energie Manager Online

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.”

Han Karen

Eigenaar, School