Gemeentelijke gebouwen in de gewenste conditie

Home » Branches » Overheid

Overheidsgebouwen; beheersbaar, betrouwbaar én betaalbaar!

Reeds vele jaren voert adviesbureau Syplon opdrachten uit voor overheidsinstanties in Noordoost-Nederland. Of het nu gaat om het opstellen van BVO-metingen, haalbaarheidsonderzoeken, begeleiding aanbestedingen, het uitvoeren van het complete bouwmanagement of het houden van een verduurzamingssessie, bij Syplon bent u aan het juist adres.

Zowel veiligheidsregio’s, gemeenten en provinciën ervaren de kennis en ervaring van onze projectleiders als zeer prettig en efficiënt. Syplon is volledig onafhankelijk en door onze pragmatische werkwijze en korte communicatielijnen zorgen wij ervoor dat projecten doelmatig en binnen de beschikbare (gemeenschappelijke) budgetten worden uitgevoerd.

Meerjaren onderhoudsplan

Voor het opstellen van begrotingen van openbare gebouwen is het belangrijk om de onderhoudskosten voor de komende tien (of meerdere jaren) inzichtelijk te hebben. Door het laten opstellen van een Syplon meerjaren onderhoudsplan (mjop) heeft onze opdrachtgever volledig inzicht in de onderhoudsactiviteiten en -kosten. Dit uitgebreide gegeven vormt de basis waar bestuurders in de toekomst voortdurend gebruik van kunnen maken.
Bent u reeds in het bezit van onderhoudssoftware maar moet deze nog gevuld of geactualiseerd worden? Onze projectleiders hebben ruime ervaring met het werken in verschillende onderhoudspakketten. Desgewenst komen wij bij u op locatie om het programma te vullen.

Strategisch huisvestingsplan

Een nieuw gebouw bouwen kost als snel een aantal jaren aan voorbereidingstijd. Vooral het inzichtelijk maken van de wensen en eisen van de gebruikers is hierin essentieel gekoppeld aan het beschikbare budget. Met het opstellen van een strategisch huisvestigingsplan helpt Syplon opdrachtgevers verantwoorde besluiten te nemen over hun toekomstige huisvesting.