Voor ieder productieproces de juiste voorwaarden

Home » Branches » Industrie

Industrie

Uw primaire proces is het produceren en verwerken van materiële goederen. De juiste huisvesting draagt bij aan een optimale werkomgeving en een positief resultaat. Maar ook het voldoen aan wetgeving hoort tot het proces. 

Door het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) op basis van risicogestuurd onderhoud, kunt u de juiste prioriteiten stellen. Heeft u voor uw productieplant nieuwbouw- of uitbreidingsplannen, dan begeleidt Syplon u van ideefase tot en met de oplevering.

Syplon heeft reeds meerdere industriële partijen geadviseerd over diverse huisvestingsvraagstukken. Zo hebben wij partijen geholpen met herinrichting, uitbreiding en functiewijzigingen. Maar ook met het uitvoeren van inspectie conform de NEN 2767 om de onder-houdsconditie van het gebouw in kaart te brengen. Met een bijbehorende onderhoudsbegroting en -planning, zijn de kort- en lange termijn gebouwenkosten volledig inzichtelijk.

Verbouw: de plant draait door!

Bij een verbouwing is het noodzakelijk dat het primaire (productie)proces zoveel mogelijk door blijft draaien. Daar zorgt Syplon in overleg met u als opdrachtgever voor. Zo plannen wij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden tijdens een shutdown (onderhouds-stop). Alleen door een strakke planning, goede communicatie en duidelijke afspraken is deze manier van werken mogelijk.

Energie: inzichtelijk en duurzaam

Door het laten uitvoeren van een energiescan heeft onze afdeling Energie inmiddels vele opdrachtgevers geholpen aan inzicht in hun energieverbruik. Bijvoorbeeld door het plaatsen van energiemonitoring zijn besparingen makkelijk en relatief goedkoop te realiseren. Naast de monitoring begeleiden opdrachtgevers met alle mogelijke energievraagstukken. Zo zijn wij de juiste partner voor duurzaam-heidsonderzoeken, binnenklimaat problemen en subsidieaanvragen. Klik hier voor een overzicht van alle energiediensten van Syplon.