Energie & Duurzaamheid

Home » Energie & Duurzaamheid

Energie & Duurzaamheid

Naast bouwkundig advies zijn wij gespecialiseerd in energieadvies. Wij adviseren gebouweigenaren in het besparen van energieverbruiken en –kosten. Denk hierbij aan besparen op vaste netwerkkosten, energiebelasting, zonnepanelen, levering en verbruik.

In ons advies worden de eventuele investeringen, het besparingsbedrag en de terugverdientijden (éénmalig of structureel) berekend. De benodigde gegevens kunnen wij rechtstreeks opvragen bij het energiebedrijf, zo wordt uw administratie minimaal belast.

Energiescan

Er zijn verschillende energiescans mogelijk, dit is afhankelijk van uw vraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Vereist volgens de wet Milieubeheer (link)?
  • Voor grotere organisaties een EED-rapportage (link)?
  • Is gasloos of energieneutraal haalbaar?

In een energiescan worden de exacte energiestromen in kaart gebracht op gebouw-, ruimte-, apparaat- en installatieniveau. Daarnaast worden de energiekosten (vast/variabele) in beeld gebracht.

Wij beschikken over een eigen database met referentieverbruiken en kengetallen (benchmark), hiermee kunnen wij de energieprestatie van uw gebouwen goed vergelijken met andere gebouwen.

Met onze kennis en ervaring kunnen wij het besparingspotentieel van uw gebouw berekenen. U ontvangt een adviesrapportage inclusief een energiebesparingsplan, overzicht van uit te voeren maatregelen, quickwins en terugverdientijden.

Inmiddels hebben wij voor honderden gebouwen energiescans uitgevoerd en rapportages opgesteld. Vele overheidsgebouwen, scholen, verenigingsgebouwen, sportclubs, VvE’s, mkb en industrie zijn volop aan het energie besparen met behulp van de Syplon energiescan.

Energiemonitoring: meten = weten

Het monitoren van energie geeft inzicht in uw verbruiken, kosten en verspillingen. Door middel van onze rapportages verkregen uit online monitoring, kunt u sturen op besparing, piekshaving en beheersing.

Wij werken met een monitoringssysteem waarin zowel elektriciteit als gas, water, warmte én de kosten zichtbaar zijn. Op iedere moment weet u of u bij moet betalen of geld terug krijgt. Vanuit dit systeem kunnen ook eenvoudig energiebegrotingen opgesteld worden. Of u een grootverbruik of kleinverbruik aansluiting heeft, een slimme meter of analoge meter. Het maakt geen verschil, alle gegevens kunnen wij in dit systeem verwerken. U kunt gebouwen met elkaar vergelijken en de prestatie is direct zichtbaar.

Vervolgens analyseren wij deze meetgegevens waaruit een verbruiksanalyse wordt opgesteld. Uit de analyse kan bijvoorbeeld komen dat zonnepanelen niet of onvoldoende presteren, cv-ketels of ventilatie buiten gebruikstijden aan staan of uw energieaansluiting verkleind kan worden. Maar ook gebruikersgedrag komt in de analyse naar voren. Door het veranderen van gedrag is namelijk veel energie te besparen.

Kortom, met een verbruiksanalyse kunt u gericht maatregelen treffen om te besparen.

Energie-inkoop

De actuele marktontwikkelingen volgen wij op de voet. Zodat wij u snel kunnen adviseren over effecten op uw energiecontracten.

Wij adviseren en begeleiden u bij het afsluiten van nieuwe energiecontract voor netwerk, meetdiensten en levering. Wij stellen een Programma van Eisen op, maken een bestek, vragen offertes aan en geven tot slot een gunningsadvies. En regelen wij de overstap naar het nieuwe contract. Vervolgens is het beheer van de contracten van belang.

Energiebeheer

De complexiteit van energie is groot en vergt veel kennis om dit juist te beheren. Syplon ontzorgt reeds vele opdrachtgevers door het uitvoeren van Energiebeheer. Wij richten ons op het technisch administratief beheer van uw energiecontracten, -facturen en -aansluitingen.

Zo kunnen wij uw energiecontracten van het netwerkbedrijf, meetdiensten en levering beheren. Mutaties van gebouwen geven wij door aan alle betreffende instanties zodat uw aansluitbestand altijd actueel is. Tevens controleren wij energiefacturen op juistheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid.

In de praktijk blijk dat er regelmatig fouten in energiefacturen zitten. Syplon zorgt ervoor dat de onjuiste facturen worden gecorrigeerd. Dit is mogelijk met terugwerkende kracht tot vijf jaren, voor elk type gebouw. Deze controle verdient zich zeer snel terug!

Strategisch advies en beleid

Vele organisatie hebben ambities om te verduurzamen en energie te besparen. Voor het maken van de juiste keuzes en afwegingen heeft u als organisatie een lange termijn visie nodig. Immers investeren en energiebesparingen en verduurzaming vragen vaak grote investeringen die grote impact hebben op uw primaire proces en gebouwen.

Syplon ondersteunt en begeleidt opdrachtgevers door de grote hoeveelheid informatie, ambities en (toekomstige) wetgeving te ontrafelen die van belang zijn voor de organisatie. Wij doen dit onder andere door samen met u een duurzaamheidssessie te houden waarbij wij als Syplon verschillende expertise (bouwkundig/energie/beleid) inzetten.

Inmiddels hebben al vele schoolbesturen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en commerciële organisaties een duurzaamheidssessie ondergaan.

Subsidies

Voor het verduurzamen van gebouwen zijn verschillende interessante subsidies beschikbaar. Syplon kent de meest gangbare mogelijkheden o.a. SDE++, ISDE en EIA. Ook zijn er provinciale en gemeentelijke subsidies mogelijk. Vaak moeten investeringen voldoen aan specifieke technische vereisten. Wij onderzoeken welke mogelijkheden en toepassingen er zijn en adviseren hierin om dit bijvoorbeeld mee te nemen in een bouwproject zodat installateurs, adviseurs en aannemers de juiste materialen en producten gebruiken.

Syplon beschikt over e-Herkenning niveau 3 en kan met een machtiging de subsidie aanvraag voor u verzorgen en beheren.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen bespaart u op de energiekosten en draagt u bij aan een duurzamer milieu. Steeds meer gebouweigenaren willen hiervan profiteren én aan bijdragen. Wilt u voor uw situatie weten of dit technisch én economisch interessant is?

Syplon onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen op uw gebouw(en). Wat is haalbaar bij uw type gebouw, elektriciteitsverbruik en budget? In een onderzoek- en adviesrapport geven wij een realistisch, onafhankelijk en duidelijk beeld over de mogelijkheden. Met de volgende stappen realiseren wij het gehele traject van inkoop te plaatsing:

  • Stap 1 – inventarisatie (aansluiting, dak, contract en subsidie)
  • Stap 2 – rapportage (type zonnepanelen, scenario’s, investering en terugverdientijd)
  • Stap 3 – uitvoering (bestek, inkoop en toezicht)

Opstellen Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan (DMJOP)

Een regulier onderhoudsplan heeft als uitgangspunt het in stand houden van gebouwen, installaties en terreinen. Om het effect van duurzame investeringen voor de lange termijn (10, 20, 40 jaren) in beeld te brengen kan Syplon een DMJOP opstellen. Dit betekent dat er op basis van een vastgesteld duurzaamheidsvisie of -scenario een vertaling plaatsvind in het bestaande MJOP. Bijvooorbeeld isoleren van daken, gevels, vloeren, vervangen gasketel door warmtepomp, plaatsing van zonnepanelen, energiezuinige ventilatie, vervangen verlichting door LED, etc.

In het DMJOP krijgt u een beeld van het moment van de investering en ook de effecten op de exploitatiekosten. Duurzaamheidsinvesteringen kan leiden tot andere (extra) kosten, bijvoorbeeld voor extra keuringen (Scope 12 tbv zonnepanelen), filtervervanging ventilatie en afschrijvingskosten.

Met de energiekennis van Syplon krijgt u altijd onafhankelijk maatwerkadvies.

Wilt u weten wat Syplon voor u kan betekenen?