Tekenen & Ontwerpen

Home » Tekenen & Ontwerpen

Modelleren in 2D/3D/BIM

Syplon tekent zowel in 2D en 3D en onze modelleurs beheersen hiervoor diverse tekenprogramma’s waaronder AutoCAD, Revit, ArchiCAD en SketchUp.

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever en het beoogde eindproduct wordt de beste keuze gemaakt hoe en met welk programma het tekenwerk wordt uitgevoerd. Bij voorkeur gebruiken wij Revit of ArchiCAD waarbij het 3D-model een belangrijk onderdeel is ten opzicht van de traditionele 2D-modellen.

In een project kunnen we in één tekening multi-disciplinair werken (BIM). Dit houdt in dat verschillende expertises zoals een architect, installateur en bouwkundige aannemer gelijktijdig in dezelfde tekening aan het werk kunnen. Syplon houdt hierbij toezicht op het eindresultaat. Zodat fouten in het ontwerp tijdig worden gesignaleerd (clasches) en gezamenlijk opgelost.

Schets- en detailontwerp

Wanneer u als opdrachtgever een idee heeft over het ontwikkelen van nieuwbouw, verbouw, renovatie of verduurzaming, ondersteund Syplon op technisch gebied.

Wij visualiseren uw plan, waarbij wordt begonnen met een schetsontwerp (vlekkenplan) welke in overleg met de opdrachtgever steeds verder uitgewerkt wordt tot een detailontwerp. We kijken hierbij niet alleen naar het gebouw, maar ook naar de omgeving. Daarbij voert Syplon een locatiestudie uit om de kaders vast te stellen waarbinnen gewerkt moet worden. Hiervoor wordt het bestemmingsplan van het betreffende gebied geraadpleegd.

Het detailontwerp bevat plattegronden (terrein), gevels en een 3D-impressie.

Omgevingsvergunning

Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest om zijn plan te willen realiseren, is er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning benodigd. Syplon kan voor u het traject van de omgevingsvergunning compleet verzorgen.

Bij een omgevingsvergunning toetst de overheid het plan op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Al deze onderdelen met bijhorende voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om het plan te specificeren door middel van tekeningen.

Het detailontwerp, zoals hierboven genoemd, wordt door ons verder uitgewerkt met doorsneden, details en bouw-/ installatietechnische gegevens.

Bestek- en/of werktekeningen

Wanneer het werk aanbesteedt wordt zal er een werkomschrijving of bestek opgesteld worden. Onderdeel hiervan zijn de bestek- en of werktekeningen. Deze tekeningen zijn weer verder gedetailleerd dan de tekeningen van de omgevingsvergunning.

De bestektekst en -tekeningen zijn bedoeld voor de aannemers, hiermee kunnen zij een prijsopgave afgeven. Bij het verlenen van een opdracht worden deze documenten dan ook onderdeel van de afspraak tussen de opdrachtgever en aannemer.

Revisietekeningen

Aan het einde van een project worden de opgestelde tekeningen bijgewerkt. Tijdens de uitvoering van een werk kunnen er namelijk zaken wijzigen ten opzichte van het vooruitgewerkte plan. De bestaande tekeningen worden geactualiseerd naar de opgeleverde situatie en gedocumenteerd in het gebouwdossier.

Ontruimingsplannen

Wanneer een gebouw een brandmeldinstallatie (BMI) heeft, is het wettelijk verplicht een ontruimingsplan te hebben.

Syplon stelt volledige ontruimingsplannen op, welke voldoen aan de geldende richtlijnen van de NEN 8112.

Onderdeel van dit ontruimingsplan zijn de ontruimingstekeningen. Dit zijn de tekeningen die daadwerkelijk in het gebouw hangen om de gebruikers te informeren over onder andere de vluchtroutes, brandblusmiddelen, verzamelplaats en medische hulpmiddelen (EHBO-koffer, AED, oogdouche, enz.). De ontruimingstekeningen worden opgesteld conform de NEN 1414.

Meetcertificaat NEN 2580

Voor het bepalen van vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen gebruikt Syplon de NEN 2580. In deze norm zijn de richtlijnen en uitgangspunten omschreven om dit op een eenduidige manier vast te leggen.

Voor gebouweigenaren is het goed om te weten wat de brutovloeroppervlakte (BVO), nettovloeroppervlakte (NVO), gebruiksoppervlakte (GO) en verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) zijn van hun gebouw. Ideaal voor onder andere waardebepalingen, verdeling van servicekosten en facilitaire en fiscale vraagstukken.

Syplon legt deze oppervlakten vast in een meetcertificaat. Een meetcertificaat kan op twee manier worden opgesteld:

  • Variant A: het gebouw wordt op locatie gecontroleerd op maatvoering en ruimtegebruik
  • Variant B: het gebouw wordt niet op locatie gecontroleerd op maatvoering en ruimtegebruik.

Bij variant B wordt gebruik gemaakt van archieftekeningen om de oppervlakten en het ruimtegebruik vast te stellen.

Onderdeel van het meetcertificaat zijn de plattegronden met daarop aangegeven de BVO, NVO, GO en VVO. Deze worden door ons opgesteld. Bij gebrek aan archieftekeningen kunnen wij voor u ook nieuwe plattegrondtekeningen opstellen.

Onze modelleurs en tekenaars zijn ervaren, creatief en denken altijd met u mee!

Wilt u weten wat Syplon voor u kan betekenen?