Beheersbaar en betaalbaar vastgoed

Home » Branches » Vastgoed & VvE

Projectontwikkeling: van idee tot beheer

Professionele projectontwikkeling vraagt om een gedegen bouwproces en procesbewaking, van conceptontwikkeling tot uitvoering. Syplon adviseert en begeleidt u bij haalbaarheid, vergunningen en aanbesteding. Tevens zijn wij gespecialiseerd in bouwbegeleiding, directievoering en toezicht.

MJOP: inzicht geeft overzicht

Ieder gebouw heeft onderhoud nodig. Een goed meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de bouwkundige staat van een gebouw en in de bijbehorende kosten van het onderhoud voor de korte en/of lange termijn.

Het MJOP is een belangrijk middel voor het (wettelijk) reserveren van uw financiën ten behoeve onderhoud. Als VvE-bestuur bent u verplicht om een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOP) te hebben voor het reserveren van onderhoudsuitgaven. Op basis van uw wensen en onze ruime ervaring, stellen wij een maatwerk MJOP op. Waarbij wij vervolgens ook de begeleiding van het geplande onderhoud kunnen verzorgen.

NEN 2580 meetinstructie gebruiksoppervlakten

Door uw vastgoed professioneel in te laten meten volgens de NEN 2580, bent u op de hoogte van de exacte oppervlaktes van uw gebruikers.

Voor gebouweigenaren is het goed om te weten wat de brutovloeroppervlakte (BVO), nettovloeroppervlakte (NVO), gebruiksoppervlakte (GO) en verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) zijn van hun gebouw. Ideaal voor onder andere waardebepalingen, verdeling van service-kosten en facilitaire en fiscale vraagstukken.

Energie: inzichtelijk en duurzaam

Door het laten uitvoeren van een energiescan heeft onze afdeling Energie inmiddels vele opdrachtgevers geholpen aan inzicht in hun energieverbruik. Bijvoorbeeld door het plaatsen van energiemonitoring zijn besparingen makkelijk en relatief goedkoop te realiseren. Naast de monitoring begeleiden opdrachtgevers met alle mogelijke energievraagstukken. Zo zijn wij de juiste partner voor duurzaam-heidsonderzoeken, binnenklimaat problemen en subsidieaanvragen. Klik hier voor een overzicht van alle energiediensten van Syplon.