NEN 2580 BVO- & VVO-meting Trip advocaten

Home » Projecten » Kantoor » NEN 2580 BVO- & VVO-meting Trip advocaten

Project informatie

Vanwege diverse interne aanpassingen en verhuizingen in de kantoren van Trip Advocaten, was het niet meer duidelijk welke huurder hoeveel vierkante meter huurde en welke ruimte door wie werd gebruikt.

Een meetrapport conform NEN 2580 geeft hierin duidelijkheid. Voor Trip Advocaten heeft Syplon een meetcertificaat A opgesteld. Dat wil zeggen dat er op locatie wordt ingemeten.

Alle oppervlakten zijn opgenomen met daarbij de diverse ruimteverdelingen. Deze zijn vervolgens verwerkt in een meetstaat en in een bouwkundige tekening. Waardoor de verdeling van de diverse huurders weer inzichtelijk is gemaakt.

* bvo = bruto vloeroppervlak / vvo = verhuurbaar vloeroppervlak

Gebouwfunctie:

  • Bedrijvenverzamelgebouw

Opdrachtgever:

  • TRIP Advocaten

De rol van Syplon:

  • Opstellen meetcertificaat