Groot onderhoud Dialysecentrum Stadskanaal

Home » Projecten » Zorg & wonen » Groot onderhoud Dialysecentrum Stadskanaal

Project informatie

In eerste instantie was de opdracht om alleen een meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Maar omdat uit het MJOP bleek dat er toch redelijk veel onderhoud uitgevoerd diende te worden en er tevens een nieuwe RO-installatie was voorzien, is besloten door het bestuur om het volledige onderhoud te clusteren tot één groot renovatieproject.

Alle werkzaamheden zijn in bouwteam in een beperkt aantal weken uitgevoerd. Zodat de patiënten en medewerkers zo weinig mogelijk overlast zouden ondervinden van de tijdelijke sluiting van deze locatie.

De locatie is qua inrichting weer up-to-date en toekomstbestendig met een nieuw dak, klimaatbeheersing, schilderwerk en plafonds. Syplon heeft hierbij het gehele project vanaf initiatief tot oplevering mogen begeleiden.

Gebouwfunctie:

  • Zorg

Opdrachtgever:

  • Dialysecentrum Groningen

De rol van Syplon:

  • Opstellen Meerjaren Onderhoudsplan
  • Projectbegeleiding groot onderhoud