NEN 2580 BVO- & VVO-meting Gomarus College

Home » Projecten » Onderwijs » NEN 2580 BVO- & VVO-meting Gomarus College

Project informatie

Voor de onderwijslocaties van het Gomarus College in de gemeente Groningen heeft Syplon de bruto vloeroppervlakte (BVO) en netto vloeroppervlakte (NVO) ingemeten volgens de NEN 2580 en daarvan de tekeningen opgesteld.

Op de tekening wordt het BVO aangegeven en onderscheid gemaakt in onderwijskundig, niet-onderwijskundig, buitenruimten, gym en BVO uit eigen middelen betaald. Naast een tekening per locatie hebben wij een Excelbestand gegenereerd met per ruimte het ruimte-nummer, de functie/naam en het NVO.

Gebouwfunctie:

  • Voortgezet Onderwijs

Opdrachtgever:

  • Gomarus College Groningen

De rol van Syplon:

  • Opstellen meetcertificaat