Uitbreiding afdeling BiNaSk Willem Lodewijk Gymnasium

Home » Projecten » Onderwijs » Uitbreiding afdeling BiNaSk Willem Lodewijk Gymnasium

Project informatie

Het Willem Lodewijk Gymnasium had de wens om de afdelingen Biologie, Natuur- en Scheikunde te vernieuwen. Syplon is als bestaande huisvestingsadviseur ingeschakeld om de begeleiding  vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering te begeleiden.

In samenspraak met het WLG is het bouwplan vormgegeven en is het eerste schetsontwerp verzorgd. Na de verdere uitwerking in bouwteamverband en de prijsvorming, heeft Syplon het bouwmanagement volledig verzorgd.

In totaal is er ruim 700 m2 bijgebouwd aan de school en zijn er diverse bestaande lokalen aangepast en geüpgraded.

Gebouwfunctie:

  • Voortgezet onderwijs

Opdrachtgever:

  • Willem Lodewijk Gymnasium Groningen

De rol van Syplon:

  • Vormgeving bouwplan
  • Bouwmanagement
  • Directievoering & toezicht