Uitbreiding Aldi Annen

Home » Projecten » Winkel » Uitbreiding Aldi Annen

Project informatie

Het filiaal van Aldi in Annen wordt met circa 320m2 uitgebreid. Hierdoor wordt een winkel gerealiseerd die voldoet aan de standaard. De extra ruimte wordt gerealiseerd door het betrekken van twee bestaande winkelunits die elders een plek hebben gevonden in het centrum van Annen.

De uitbreiding wordt in twee fasen gerealiseerd, waarbij de winkel in fase 1 openblijft voor klanten en de werkzaamheden plaatsvinden in de nieuw te betrekken ruimten. In fase 2 sluit Aldi tijdelijk haar deuren en wordt de complete winkel vernieuwd.

Syplon begeleidt Aldi vanaf de initiatieffase tot en met de eindoplevering. De tussenliggende activiteiten zijn o.a. het opstellen van een ontwerpvoorstel, het opstellen en indienen van de omgevingsvergunning, het opstellen van het bestek inclusief tekenwerk, het organiseren van een aanbesteding en geven van een gunningsadvies aan onze opdrachtgever.

Daarnaast houden we toezicht in de bouwuitvoeringsfase en zorgen we ervoor dat de vastgestelde planning gerealiseerd wordt. Een en ander gevolgd door een eindoplevering met als einddoel de opening van een vernieuwde winkel t.b.v. de klanten van Aldi.

Gebouwfunctie:

  • Supermarkt

Opdrachtgever:

  • Aldi Groningen B.V.

De rol van Syplon:

  • Bouwmanagement
  • Directievoering & toezicht