Uitbreiding CBS ’t Galjoen Hoogezand

Home » Projecten » Onderwijs » Uitbreiding CBS ’t Galjoen Hoogezand

Project informatie

Vanwege leerlingengroei is CBS ’t Galjoen in Hoogezand uitgebreid met een semi-permanent gebouw. In de uitbreiding zijn twee lokalen, een toiletgroep en een leerplein in de verbindingsgang gerealiseerd.

Het was een expliciete wens van de school om de uitbreiding met een verbindingsgang aan het bestaande gebouw te bouwen. Hiervoor heeft Syplon diverse scenario’s ontworpen. Na het uitwerken/verzorgen van het gehele vergunningstraject, hebben wij tevens de begeleiding van de prijsvorming en de uitvoeringsfase uitgevoerd.

Gebouwfunctie:

  • Basisonderwijs

Opdrachtgever:

  • VCO Midden- en Oost-Groningen

De rol van Syplon:

  • Coördinatie & begeleiding
  • Huisvestingsadviseur