Uitbreiding noodgebouw CSBO De Kimkiel Groningen

Home » Projecten » Onderwijs » Uitbreiding noodgebouw CSBO De Kimkiel Groningen

Project informatie

Vanwege ruimtegebrek voor het geven van onderwijs bij CSBO De Kimkiel in Groningen,  is er na een vooronderzoek besloten de bestaande semi-permanente bebouwing uit te breiden met een extra leslokaal, kantoor en sanitaire voorzieningen.

In totaal is er circa 73 m2 bijgeplaatst, beoogd om voor de komende vijf jaar passend onder-wijs te kunnen bieden.

Gebouwfunctie:

  • Speciaal basisonderwijs

Opdrachtgever:

  • SCSOG Groningen

De rol van Syplon:

  • Bouwmanagement
  • Directievoering & toezicht