Verduurzaming en ventilatieverbetering Parcival

Home » Projecten » Onderwijs » Verduurzaming en ventilatieverbetering Parcival

Project informatie

Schoolgebouw B van het Parcival College in Groningen heeft in het kader van SUVIS* een ventilatieverbetering ondergaan.

Er is een nieuwe luchtbehandelingskast geplaatst met verwarming en koeling d.m.v. een warmtepomp. Om de hogere energie-kosten te dekken, zijn er zonnepanelen aangebracht.

Hiermee is de school verduurzaamd en voldoet aan het PvE Frisse scholen type B.

* Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Gebouwfunctie:

  • Voortgezet onderwijs

Opdrachtgever:

  • Parcival College Vrije School Groningen

De rol van Syplon:

  • Huisvestingsadviseur